Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Kultūras ministres padomnieks Kārlis Dagilis finansējuma programmas atklāšanas pasākumā

Komercmediji aicināti pieteikties Atveseļošanas fonda finansējumam mediju modernizēšanai un digitalizēšanai

Kultūras ministrija

Latvijas komercmediji aicināti pieteikties Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam,* ar kuru paredzēts sekmēt Latvijas mediju digitālo transformāciju un darbības pielāgošanu mūsdienu mediju patēriņa tendencēm digitālajā vidē – modernizēt un digitalizēt vietējos medijus, kā arī organizēt mediju darbinieku apmācības, tādējādi ceļot Latvijas mediju nozares konkurētspēju, nodrošinot ilgtspēju, saglabājot plurālistisku mediju tirgu un stiprinot noturību pret dezinformāciju. Atklātu projektu konkursiem pretendenti aicināti pieteikties Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Šobrīd informatīvā un mediju telpa Eiropas Savienībā saskaras ar daudziem izaicinājumiem, tostarp pateicoties tehnoloģiju straujajai attīstībai, mediju lietošanas paradumu maiņai, kā arī iedzīvotāju prasmēm lietot mediju un informatīvo telpu. Nepieciešams palielināt faktos balstītas un analītiskas informācijas īpatsvaru, lai arī šādā veidā dotu pretsparu dezinformācijas apritei. Mediju satura digitalizācija, dažādu informācijas tehnoloģijas rīku attīstība ir efektīvs veids, kā palielināt un dažādot mediju veidotā satura pieejamību. Būtiski arī turpināt datu analīzi, izsvērt dažādas tendences un izmantot analīzē iegūtos datus demokrātijas atbalsta un stiprināšanas procesos. Atveseļošanas fonda finansējuma atbalsts šīm iniciatīvām ir būtisks, un svarīgi to izmantot savlaicīgi.”

“Ņemot vērā, ka turpmākos gados būtiski stiprināsim sabiedriskos medijus, Atveseļošanas fonda investīcijas dos unikālu izdevību Latvijas komercmedijiem veikt modernizāciju un digitalizāciju, tādējādi panākot būtisku izrāvienu un uzlabojot konkurētspēju. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad arvien klātesošākas un populārākās kļūst globālās digitālās mediju platformas. Tāpēc šis atbalsts pēc būtības ir ne tikai medijiem, to auditorijām, saturam un platformām, bet arī mūsu latviešu valodas un vietējās kultūrtelpas stiprināšanai. Kultūras ministrija cer konkursos ieraudzīt drosmīgas un ilgtspējīgas idejas,” mediju pasākumā akcentēja kultūras ministres padomnieks mediju jautājumos Kārlis Dagilis.

“CFLA marta beigās ir izsludinājusi projektu iesniegšanu abās AF mediju atbalsta programmās, un drīzumā sadarbībā ar Kultūras ministriju tiks rīkoti informatīvie semināri. Pirmais no tiem – jau 11. aprīlī. Tā kā šīs programmas tiek finansētas ar AF atbalstu, to īstenošanai atvēlētais laiks ir divi gadi un projektiem jābūt pilnībā īstenotiem līdz 2026. gada jūnija beigām. Arī CFLA no savas puses rūpēsimies, lai ieviešana norit atbilstoši plānam. Pastāvīgi esam gatavi konsultēt un sniegt atbalstu, lai palīdzētu projektiem veiksmīgi īstenoties un nodrošināt rezultātu sasniegšanu,” piebilda CFLA direktore Anita Krūmiņa.

“Atveseļošanas fonda finansējumam medijiem ir jābūt kā pārdomātai, stratēģiskai investīcijai. Ja runājam par tehnoloģijām, tad projektiem jābūt vērstiem uz ilgtspējības, neatkarības un noturības veidošanu. Šī nav dotācija parasto mediju darbību finansēšanai. Kā mediju eksperts saskatu iespējas šī projekta ietvaros medijiem ieviest jaunas metodes un paņēmienus auditorijas izpētei un piesaistei, ieviest mākslīgā intelekta rīkus, kas šobrīd nav zinātniskā fantastika, bet uz attīstību vērsta uzņēmuma nepieciešamība. Tāpat ceru, ka mediji ieviesīs arī inovatīvus risinājumus auditorijas iesaistei un satura, redakcionāliem jauninājumiem. Iespējams, veidosies jauni starpmediju platformu sadarbības projekti. Dinamiskā mediju vide pieprasa nepārtrauktu zināšanu papildināšanu un arī izglītības sadaļa, kurā tiek piešķirts finansējums ir nenovērtējama, jo tieši šobrīd medijiem ir jāspēj gan ikdienā pielietot jaunus IT rīkus, gan veidot komunikāciju digitālā vidē, kā arī iegūt zināšanas par medijpratības, dezinformācijas atmaskošanas un citiem nu jau ikdienišķiem jautājumiem,” akcentē Latvijas Raidorganizāciju savienības izpilddirektors Ingemārs Vekteris.

“No drukāto mediju perspektīvas jāuzsver, ka šis finansējums ļaus spert soli tai virzienā, lai arī drukātie mediji varētu pacelt savu darbību vēl nebijušā līmenī - kļūt pieejamāki, interesantāki un mūsdienīgāki, īpaši jaunatnei, kura saturu pieradusi patērēt digitālajā formātā. Drukātie mediji ir sapratuši, ka paralēli ierastajam formātam ir jāatrod savs nākotnes darbības veids arī digitālajā vidē, prasot par to taisnīgu atlīdzību par izveidoto saturu,” mediju pasākumā norādīja “Reģionu mediji” izdevniecības vadītājs Uldis Salmiņš.

Ar Atveseļošanas fonda investīcijām Kultūras ministrija kā par mediju politiku atbildīgā valsts institūcija 2 aktivitāšu ietvaros iecerējusi sniegt atbalstu Latvijas komercmedijiem.

Pirmās aktivitātes ietvaros plānots atbalsts uzņēmumu tehnoloģisko risinājumu attīstībai, piemēram, drukāto mediju digitalizācijai, uzņēmumu ražošanas procesu paātrināšanai, kā arī tādu IT rīku izveidei, kas uzlabo mediju satura pieejamību un datu analīzi par to auditorijas paradumiem.

Šajā aktivitātē pieejamais finansējums ir 3,7 miljoni eiro; uz to pretendenti – komerciālo masu informācijas līdzekļu īpašnieki vai biedri, juridiskas personas vai personālsabiedrības, kas veic sabiedriskās domas izpēti un sniedz pakalpojumus medijiem, t.sk. Latvijas tirgū veic mediju auditorijas pētījumus, vai fiziska persona, kas ir reģistrēta NEPLP kā elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vai Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā – var pieteikties CFLA jau izsludinātajā atklātā projektu konkursā.

Otrās aktivitātes ietvaros tiek finansēta mediju kompetenču centra darbība, lai apmācību kursos attīstītu mediju nozares speciālistu digitālās prasmes un medijpratību. Atbalsts paredzēts augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, mediju uzņēmumu biznesu modeļu uzlabošanai, procesu efektivizēšanai un izmaksu samazināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to risinājumiem, mācību procesa īstenošanai, kā arī jaunu digitālo produktu izstrādei.

Šajā aktivitātē pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 2 miljoni eiro, uz kuru juridiska persona vai juridisku personu apvienība (kura var apliecināt vismaz divu gadu pieredzi IT, izglītības, medijpratības, mentoringa un konsultēšanas jomās) var pieteikties CFLA izsludinātajā atklātu projektu konkursā.

Abu aktivitāšu atbalsta pasākumus plānots īstenot līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Īstenojot abas mediju atbalsta aktivitātes, līdz 2026. gada vidum paredzēts izveidot ne mazāk kā 3 jaunas digitālās platformas vai digitālos risinājumus. Mediju kompetenču centrā plānots paaugstināt vismaz 100 mediju nozares uzņēmumu darbinieku kompetenci izstrādāt vai pilnveidot digitālos risinājumus, atbilstoši pielāgojot satura ražošanu digitālā laikmeta formātiem un auditorijas pieprasījumam.

Aktivitāšu Ministru kabineta noteikumi atbalstīti valdības š.g. 20. februāra sēdē; atbalsta nosacījumi Mediju politikas 2023. gada 18. oktobra konsultatīvajā padomē. Mediju nozarei pasākuma ieviešanas nosacījumi prezentēti arī 2024. gada 4. janvārī.

*- “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.5.i. investīcijas “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana” programmas “Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana” un programmas “Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi.

Par Atveseļošanas fondu

ES Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas tautsaimniecībā līdz 2026.gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats un enerģētika (tai skaitā REPowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana, Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.

Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resiliance Facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.

Vairāk: www.esfondi.lv

Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts. Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
+371 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā