Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ēka

JVLMA īstenojusi savai attīstībai nozīmīgus projektus

Kultūras ministrija

Laika posmā no 2018. līdz 2023. gadam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenojusi vairākus attīstības projektus 1 405 071,80 EUR apmērā, sasniedzot JVLMA attīstībai un pastāvēšanai būtiskus rezultātus. 2024. gada 15. janvārī plkst. 13.00 JVLMA Youtube kanālā būs iespēja vērot tiešsaistes preses konferenci, kurā JVLMA informēs par projektu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

ESF atbalstītie projekti vērsti uz kvalitatīvu studiju procesa nodrošināšanu, jaunu studiju programmu izveidi un akreditēšanu, akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidi un pārvaldības procesa uzlabošanu.

Par būtiskākajiem rezultātiem projektu ietvaros informēs:

1.     ESF projektu nozīme JVLMA attīstībā (JVLMA rektors, profesors Guntars Prānis).

2.     Studiju virziena “Mākslas” studiju programmu restrukturizācija un satura aktualizācija (JVLMA akadēmiskā darba prorektors, profesors Valdis Bernhofs un studiju virzienu vadītājs Mārtiņš Upmacis).

3.     Pirmo reizi Latvijā ir izstrādāta un akreditēta kopīga studiju programma “Profesionālā doktora studiju programma Mākslās” (JVLMA zinātniskā un radošā darba prorektore, profesore Anda Beitāne un profesionālās doktora studiju programmas direktore Diāna Zandberga).

4.     Izstrādātas un akreditētas jaunas pedagoģijas studiju programmas (JVLMA akadēmiskā darba prorektors, profesors Valdis Bernhofs un studiju virzienu vadītājs Mārtiņš Upmacis).

5.     Īstenota JVLMA akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot angļu valodas apmācības, vieslektoru piesaisti, apmācību programmu īstenošanu (Personāldaļas vadītāja Anita Grasmane).

6.     Ieguldījumi JVLMA pārvaldības uzlabošanā un studējošo atbalstā: pilnveidota JVLMA kvalitātes vadības sistēma, dokumentu pārvaldības sistēma, IT risinājumi personāla pārvaldībā un studiju procesa plānošanā, e-studiju vides pilnveide, atbalsta stipendijas JVLMA doktorantiem (JVLMA projektu vadītāja Ilona Grodska).

Līdz šim veikti ieguldījumi arī ar ERAF līdzfinansējumu, būtiski uzlabojot JVLMA infrastruktūru, kā arī veicināta pētniecības jomas attīstība, Mūzikas akadēmijas pētniekiem iesaistoties divu “Apvārsnis 2020” starptautisku pētījumu projektos.

 

 

 

Informāciju sagatavoja
Ilona Grodska
JVLMA stratēģiskās attīstības projektu vadītāja
tālr. 26551102,
e-pasts: ilona.grodska@jvlma.lv)

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā