Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Infrastruktūru izbūvēšanai un atjaunošanai nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijās būs pieejams 34,8 milj. eiro ERAF finansējums

Infrastruktūru izbūvēšanai un atjaunošanai nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijās būs pieejams 34,8 milj. eiro ERAF finansējums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 30. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts* par infrastruktūru izbūvēšanu un atjaunošanu nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijās, lai novērstu plūdu risku, mazinātu applūšanu un krasta eroziju. 

“Šī ir sevi pierādījusi un nepieciešama programma, kas otrajā kārtā nodrošinās finansējumu pašvaldību infrastruktūrai, kas aizsargās vairāk nekā 16 000 iedzīvotāju un viņu īpašumus no plūdiem teritorijās, kur tas nepieciešams visvairāk,” pauž vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. 

Kopējais plānotais finansējums otrajā atlases kārtā ir aptuveni 41 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 34,8 milj. eiro un pašvaldību līdzfinansējums vismaz 6,1 milj. eiro. 

Šī pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros jau tiek īstenots projekts plūdu risku novēršanai Jēkabpilī.  

Investīcijas paredzētas iepriekš noteiktām pašvaldībām dažādu pretplūdu aizsargbūvju izveidei vai atjaunošanai, tai skaitā arī “zaļās” un “zilās” infrastruktūras izveidei, piemēram, filtrācijas lauku, mitraiņu, lietus ūdeņu savākšanas dīķu izveidei. 

Pasākuma otrajā atlases kārtā projektu ietvaros plānots izveidot vai nostiprināt piekrastes joslu, upju un ezeru krastus vismaz astoņu km garumā, izveidot “zaļo” vai “zilo” infrastruktūru 52 hektāru platībā, kā rezultātā vismaz 16 000 iedzīvotāju gūs labumu no pretplūdu pasākumiem.   

Projektus plānots īstenot Ādažu, Dienvidkurzemes, Jēkabpils, Ogres un Valmieras novados, kā arī Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rīgas un Ventspils valstspilsētās, par ko Ministru kabinets lēmis iepriekš. 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde uzaicinās iepriekšminētās pašvaldības iesniegt projektus, sākot ar š.g. jūniju. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases
 

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā