Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Mediju digitalizācija - mediju revolūcija, pieejamais finansējums

Infografika: Mediju digitalizācijas iespējas ar Atveseļošanas fonda finansējumu

Kultūras ministrija

Līdz šī gada 27. jūnijam Latvijas komercmediji aicināti pieteikties Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumam divām mediju digitalizācijas aktivitātēm – mediju uzņēmumu modernizēšanai un kompetenču centra izveidei mediju speciālistu digitālo prasmju pilnveidošanai. Kopējais tam paredzētais atbalsts ir 5,7 miljoni eiro.

Vairāk nekā puse no finansējuma – 3,7 miljoni – paredzēti mediju uzņēmumu tehnoloģisko risinājumu attīstībai, piemēram, drukāto mediju esošo digitālo platformu uzlabošanai un jaunu izveidei, kā arī tādu IT rīku izveidei un pilnveidošanai, kas uzlabo mediju satura pieejamību un datu analīzi par to auditorijas paradumiem. Tas dos iespēju medijiem ne vien attīstīt sava satura piedāvājumu, bet arī sasniegt plašāku auditoriju, uzlabot tās mediju lietošanas pieredzi un analizēt auditorijas datus. Uz šo finansējumu var pretendēt komerciālo masu informācijas līdzekļu īpašnieki vai biedri, juridiskas personas vai personālsabiedrības, kas veic sabiedriskās domas izpēti un sniedz pakalpojumus medijiem, t.sk. Latvijas tirgū veic mediju auditorijas pētījumus, vai fiziskas personas, kas ir reģistrētas kā elektroniskais plašsaziņas līdzeklis NEPLP vai Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā.

Savukārt 2 miljoni no Atveseļošanas fonda finansējuma paredzēti kompetenču centra izveidei, lai attīstītu un pilnveidotu mediju darbinieku digitālās prasmes. Atbalsts paredzēts augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, mediju uzņēmumu biznesu modeļu uzlabošanai, procesu efektivizēšanai un izmaksu samazināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to risinājumiem, mācību procesa īstenošanai, kā arī jaunu digitālo produktu izstrādei. Finansējumam var pieteikties juridiskas personas vai juridisku personu apvienība, kura var apliecināt vismaz divu gadu pieredzi IT, izglītības, medijpratības, mentoringa un konsultēšanas jomās.

Projektu pieteikumi elektroniski jāiesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (projekti.cfla.gov.lv), kur iespējams vērsties arī pēc informatīva un tehniska atbalsta.

Aktivitāšu atbalsta pasākumus plānots īstenot līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Par Atveseļošanas fondu

ES Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas SavienībasES daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas tautsaimniecībā līdz 2026. gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats un enerģētika (tai skaitā REPowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana, Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.

Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resilience Facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.

Vairāk: esfondi.lv

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā