Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
IKT risinājumu un pakalpojumu attīstībai piešķirs 148,5 milj. eiro ERAF finansējumu

IKT risinājumu un pakalpojumu attīstībai piešķirs 148,5 milj. eiro ERAF finansējumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 4. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)  izstrādātais noteikumu projekts* par paredzēto atbalstu valsts pārvaldes iestādēm valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu un pakalpojumu attīstībai, tādejādi veicinot arī privātā sektora digitalizāciju un jaunu pakalpojumu veidošanu. 

Pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 174,7 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 148,5 milj. eiro un nacionālais finansējums – 26,2 milj. eiro. Šobrīd pieejamais ERAF finansējums ir 125,1 milj. eiro un elastības finansējums 23,4 milj. eiro, kas būs pieejams no 2026. gada. 

Atbalsts paredzēts tiešās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, kā arī publiskas personas kapitālsabiedrībām un biedrībām vai nodibinājumiem (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) un tiesu varas institūcijām. 

Prioritāri tiks atbalstītas investīcijas datu un pakalpojumu pārvaldībai, kā arī valsts pārvaldes produktivitāti paaugstinošos mākslīgā intelekta pielietojumos. 

Pasākuma ietvaros paredzēts, ka vismaz puse no pasākuma finansējuma (87,4 milj. eiro) tiks novirzīta projektiem, kuru ietvaros plānots izstrādāt uz uzņēmumiem vērstus pakalpojumus, produktus vai procesus. Pārējie pasākuma projekti būs mērķēti uz Eiropas Savienības (ES) jauno prasību (regulējumu) izpildi publisko pakalpojumu jomā, piemēram, pakalpojumu pārrobežu pieejamība (Vienotās digitālās vārtejas regulējums), piekļūstamības prasības u.c. 

Projektu īstenošanas rezultātā paredzēts, ka vismaz 913 lietotāji (uzņēmumi, iestādes) integrēs savus digitālos risinājumus ar projekta ietvaros izveidotajiem valsts digitālajiem risinājumiem, piemēram, datu automatizētai apmaiņai. 

Pasākumu plānots īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Primāri apstiprināšanai plānots virzīt ārkārtas prioritāros projektus – tie ir projekti, kuru īstenošanas rezultātā nekavējoties jānodrošina ES regulējuma prasību izpilde (ja to neizpilde 2025. gadā var izraisīt soda sankcijas) vai projekti saskaņā ar valdības lēmumiem par ārkārtas pasākumiem. Attiecībā uz pārējiem projektiem tiks sagatavots prioritāri attīstāmo jomu saraksts, ko VARAM sagatavos, konsultējoties ar nozaru ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību. 

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu iesniegumu atlasi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

 
*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" 

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā