Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Teksts

ES fondu sadalījuma pilnveide sekmēs straujāku investīciju ieplūdi ekonomikas attīstībai

Finanšu ministrija

2024. gadā, līdzīgi kā 2023. gadā, Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas fonda investīcijas tiek prognozētas investīcijas vairāk kā 1 miljarda eiro apmērā. Pēc investīciju pārskatīšanas un pārdalēm turpmākajos gados investīciju temps sagaidāms vēl intensīvāks, 2025. gadā – indikatīvi vairāk kā 1,6 miljardi eiro un 2026. gadā – 1,3 miljardi eiro. Šo prognožu izpilde lielā mērā būs atkarīga no nozaru ministriju kapacitātes izstrādāt ES fondu 2021.–2027. gada perioda investīciju regulējumu. Par to liecina otrdien, 28. maija, Ministru kabineta (MK) sēdē Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais pusgada ziņojums par ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ieviešanas statusu.

ES fondu 2021.-2027. gada perioda investīciju ieviešanā šobrīd apstiprināti investīciju MK noteikumi par gandrīz 40 % pieejamā ES fondu finansējuma jeb 1,62 miljardiem eiro. Aktīvā sadarbībā ar sociālajiem partneriem ir apstiprināti projektu atlašu kritēriji par 68 % finansējuma. Kopumā šobrīd izsludinātas vai jau noslēgušās projektu atlases par 1,1 miljardu eiro. Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 382 miljonu eiro apmērā un veikti maksājumi projektu īstenotājiem par 62 miljoniem eiro.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto nepietiekamo ES fondu 2021.–2027. gada perioda investīciju tempu, ministru komitejā par ES fondu jautājumiem panākta vienošanās par investīciju pilnveidi un pārvirzīšanu. Plānots pārdalīt finansējumu pasākumiem, kas ir vērsti uz ekonomisko izaugsmi, strukturālu tautsaimniecības izaicinājumu risināšanu un vienlaikus būtiski palielina investīcijas tuvākajos gados. Tas dod iespēju pilnvērtīgi izmantot ES fonda piešķīrumu visā plānošanas periodā līdz 2029. gada beigām. Ņemot vērā vēl plānotās jaunas projektu atlases un projektu ieviešanas grafikus, turpmākajos gados atbalsta maksājumu apjoms projektu īstenotajiem ievērojami palielināsies.

Par potenciālajām pārdalēm jau uzsāktas neformālas konsultācijas ar Eiropas Komisiju. Maijā un jūnijā par pārdalēm FM konsultēsies arī ar sociālajiem un sadarbības partneriem. ES fondu programmas grozījumu projektu plānots virzīt apstiprināšanai ES fondu uzraudzības komitejā un MK indikatīvi līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Savukārt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieviešana beigusies 2023. gadā. Notiek pabeigto projektu pārbaudes un veikti pēdējie maksājumi projektu īstenotājiem. Tāpat ir dota iespēja atsevišķus projektus pabeigt vēlāk ar ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda līdzfinansējumu vai par īstenotāju pašu līdzekļiem. Šobrīd prognozes liecina, ka spēsim saņemt no ES visu pieejamo ES fondu piešķīrumu 4,6 miljardus eiro.

27. maijā Latvija saņēma otro Atveseļošanas fonda maksājumu 336 miljonu eiro apmērā par  43 rādītāju izpildi. Vairākas Atveseļošanas fonda investīcijas un reformas jau uzrāda pirmos praktiskos rezultātus. Līdz 2024. gada maijam kopumā izpildīti 79 rādītāji no Latvijai noteiktajiem 229 atskaites punktiem un mērķiem. Investīciju noteikumi ir apstiprināti par 92% no pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma, projektu atlases izsludinātas par 89% jeb 1,75 miljardiem eiro. Pašreiz īstenošanā ir projekti jau par 61% no kopējā finansējuma jeb 1 207,3 miljoniem eiro. Vairākos darbības virzienos gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām vēl ir iespēja pieteikt savus projektus un tos arī realizēt, tādējādi stiprinot valsts ekonomisko kapacitāti un noturību. Atveseļošanas fonda īstenošana beidzas 2026. gadā.

Šogad noslēdzas EEZ un Norvēģijas grantu aktīvais investīciju periods par 85,4 miljoniem eiro. Investīciju projektu izdevumu attiecināmības termiņš beidzies šā gada 30.aprīlī, bet vēl gadu – līdz 2025. gada 30. aprīlim, ir iespējams izmantot līdzekļus Divpusējās sadarbības fonda ietvaros. Investīciju projektu ietaupījumus plānots novirzīt programmu bilaterālām aktivitātēm un Ukrainas kara bēgļu atbalstam Latvijā.

Savukārt uzsākšanas posmā ir Šveices – Latvijas sadarbības programma līdz 2029. gadam, paredzot mērķētas investīcijas vēsturiski piesārņotas vietas sanācijai, darba vidē balstītas izglītības, zinātnes un inovācijas, kā arī bērnu vēža aprūpes attīstībai. Iesaistītās nozaru ministrijas turpina programmu izstrādi un skaņošanu ar Šveices partneriem par 42,4 miljoniem eiro investīcijām, kā arī paralēli notiek nacionālā regulējuma izstrāde. Investīciju ieviešana prognozējama, sākot ar 2025. gadu.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā