Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
ES fondu finansējumam mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai pieteikti vairāk nekā 300 projekti

ES fondu finansējumam mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai pieteikti vairāk nekā 300 projekti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) saņēmusi 315 projektu iesniegumus par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta piešķiršanu granulu apkures katlu un siltumsūkņu uzstādīšanai, kā arī pieslēgumiem centralizētajām pilsētas apkuras sistēmām. Šim projektu atlases uzsaukumam bija pieejami 3,44 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kas ir pietiekams atbilstošo projektu apstiprināšanai.

Lielākā interese par mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanu bijusi Kurzemē -  saņemts 101 projekts; augsta aktivitāte arī Vidzemes (74), Rīgas (66) un Latgales reģionā (46). Zemākā aktivitāte vērojama Zemgalē – tur iecerēta 28 projektu īstenošana.

Lielākā daļa projektu – 168 – paredz siltumsūkņu uzstādīšanu; populārākais siltumsūkņu tips ir gaiss – ūdens, šāds risinājums paredzēts 146 projektos.

Granulu apkures katlu uzstādīšana plānota 106 projektu iesniegumos. Salīdzinot ar pirmo projektu atlases uzsaukumu, pieaugusi interese arī par pieslēgumu izveidi pilsētas centralizētās siltumapgādes tīkliem – šis siltumapgādes risinājums paredzēts 41 projektā.

Ceturtajā projektu iesniegumu atlases uzsaukumā 315 projektos plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir  4 136 399 eiro, un no tām ERAF - 3 215 238 eiro apmērā. Kā ziņots, pieejamais ERAF finansējums šajā uzsaukumā ir 3 443 220 eiro, kas nozīmē, ka tas būs pietiekams visu projektu apstiprināšanai, kas atbildīs ES fondu programmas noteiktajām prasībām.

Projektus siltumsūkņu uzstādīšanai CFLA pieņēma divus mēnešus -  no 2024. gada 1. marta līdz 30. aprīlim. Pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa projektus izvērtēs trīs mēnešu laikā, projektu īstenošana jāveic ne ilgāk kā divu gadu laikā. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē, tur tiks publicēta arī informācija par apstiprinātajiem projektiem.

Atbalsts dažādu siltumapgādes sistēmu veidu uzlabošanai bija šīs ES fondu programmas ceturtā – noslēdzošā – kārta. 

 

Par ES fondu programmu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā ES fondu programma veidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.  

ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" ietvaros.


Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā