Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
ES fondu atbalstu gaisa attīrīšanas iekārtām vēlas saņemt deviņi siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji

ES fondu atbalstu gaisa attīrīšanas iekārtām vēlas saņemt deviņi siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu atlasē, kur pilsētu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji varēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam gaisa piesārņojuma mazināšanai, saņēmusi deviņus projektu iesniegumus. Tajos plānotās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijas 3,29 miljonu eiro apmērā pārsniedz pieejamo ES fondu finansējumu – 2,82 miljonus eiro.

Pilsētu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēju interese par ieguldījumiem gaisa piesārņojuma mazināšanai ir bijusi salīdzinoši vienmērīga visos Latvijas reģionos, izņemot Latgali: Kurzemes plānošanas reģionā iesniegti trīs projektu iesniegumi, savukārt Zemgales, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā saņemti divi projektu iesniegumi. Nav saņemti iesniegumi par ES fondu ieguldījumiem gaisa piesārņojuma mazināšanā no Latgales plānošanas reģiona centralizētās siltumapgādes sniedzējiem.

Galvenokārt projektu iesniegumu īstenošanas rezultātā sadedzināšanas iekārtas tiks aprīkotas ar putekļu emisiju attīrīšanas tehnoloģiskajām iekārtām, tādejādi nodrošinot to atbilstību normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām pēc 2025. gada 1. janvāra noteiktajām putekļu (daļiņu) emisijas robežvērtībām.

ES fondu programmā pieejamais ERAF finansējums ir  2 822 173 eiro - tas pārsniedz projektos pieprasīto ERAF atbalstu 3 292 584 eiro apmērā, un saņemtie projektu iesniegumi tiks vērtēti konkursa kārtībā.

Projektu iesniegumus atklātā projektu atlasē CFLA pieņēma no š.g. 12. marta līdz 24. maijam, un to izvērtēšanu plāno veikt līdz š.g. 19. jūlijam. Informācija par apstiprinātajiem iesniegumiem pēc to izvērtēšanas tiks publicēta cfla.gov.lv.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā ES fondu programma izveidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, uzlabojot centralizētajā siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu darbību, ieviešot tehniskos risinājumus, kas samazina putekļu emisijas gaisā.

ES finansējums varēs tikt izmantots, lai pārbūvētu vai rekonstruētu centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu sadedzināšanas iekārtas ar putekļu emisiju attīrīšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai tās atbilstu prasībām normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām pēc 2025. gada 1. janvāra.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts VARAM izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.7. pasākuma "Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā