Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
ES fondu atbalstam uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai pieteikušās 15 pašvaldības

ES fondu atbalstam uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai pieteikušās 15 pašvaldības

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām un to iestādēm par uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstīšanu saņēmusi astoņpadsmit projektu ieceres piecpadsmit pašvaldībās.

Atklātajā projektu atlasē, kur iesniegumu pieņemšana beidzās 17. aprīlī, aktīvākās ir bijušas Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības ar iesniegtiem sešiem projektu iesniegumiem, savukārt gan no Zemgales, gan Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām saņemti pieci projektu iesniegumi. Kurzemes plānošanas reģionā vēlas īstenot divus projektus.

Galvenokārt projektu iesniegumos paredzēts attīstīt publisku satiksmes infrastruktūru, trijos projektu iesniegumos paredzēta uzņēmējdarbībai paredzētu ēku būvniecība. Deviņu projektu īstenošanā piesaistīti sadarbības partneri.

ES fondu programmas pirmajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir 54 168 344 eiro, tai skaitā Taisnīgas pārkārtošanās fonda (turpmāk – TPF) finansējums – 46 043 092 eiro. Projektos pieprasītais TPF finansējums ir 37 683 449 eiro, kas nozīmē, ka ir izveidojies pasākuma pirmajai kārtai pieejamā TPF finansējuma atlikums vairāk nekā 8 miljonu eiro apmērā.

Projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2025. gada 31. decembrim.  Informācija par apstiprinātajiem iesniegumiem pēc to izvērtēšanas tiks publicēta CFLA tīmekļvietnē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā ES programma izveidota, lai  attīstītu uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvas sociālekonomiskās sekas reģionos, kurus pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku ietekmējusi visvairāk.

ES fondu atbalstam, kas segs līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, varēja pieteikties trīsdesmit pašvaldības ārpus Rīgas plānošanas reģiona.

ES fondu programmā tiks atbalstīti pašvaldību attīstības programmās paredzētie projekti degradētajās vēsturiskajās kūdras ieguves teritorijās, rūpnieciskajās teritorijās, kā arī esošajās un jaunajās uzņēmējdarbības attīstības teritorijās.

ES fondu atbalsts paredzēts VARAM izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku"  ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā