Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Eiropas Komisijas pārstāvjus informēs par Latvijā 2023. gadā paveikto atbalsta zemu ienākumu mājsaimniecībām sniegšanā

Eiropas Komisijas pārstāvjus informēs par Latvijā 2023. gadā paveikto atbalsta zemu ienākumu mājsaimniecībām sniegšanā

Labklājības ministrija

Pagājušā gada jūnijā Latvijā tika uzsākta Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – ESF+ programma), kas nākamajos septiņos gados ir turpinājums 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Atbalsta Fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) darbības programmai (turpmāk abas programmas kopā – programmas). Programmu ietvaros zemu ienākumu mājsaimniecībām pieejams pārtikas atbalsts un pamata materiālā palīdzība, kā arī nodrošināta iespēja piedalīties papildpasākumos sociālās atstumtības mazināšanai.

2024. gada 18. janvārī Labklājības ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds informēs  Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta (turpmāk - EK) pārstāvjus par 2023.gadā paveikto abu programmu ietvaros.  

Sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrības "Latvijas Samariešu apvienība", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību asociācijas, biedrības „EAPN-Latvia”, nodibinājuma “Samāriešu fonds”, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas eksperti.

Labklājības ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds informēs EK par aktualitātēm nabadzības un materiālās nenodrošinātības mazināšanas jomā, sociālās politikas attīstību, kā arī programmu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, turpmākajiem izaicinājumiem un risinājumiem. Partnerorganizācijas - nodibinājums “Samāriešu fonds” un biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" dalīsies pieredzē programmu īstenošanā.

2023. gads ir bijis īpaši intensīvs programmu vadībā un ieviešanā iesaistītajām institūcijām, jo  paralēli darbiem jaunā plānošanas perioda ESF+ programmas uzsākšanai un ieviešanai bija jāpabeidz 2014.-2020. plānošanas perioda EAFVP darbības programmas ieviešana.

Informācija par pieejamo atbalstu - atbalsta paku veidi un paku saturs, atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalsta izsniegšanas vietu saraksts un kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.atbalstapakas.lv

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā