Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Dabas aizsardzības plānu izstrādei būs pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 5 milj. eiro apmērā

Dabas aizsardzības plānu izstrādei būs pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 5 milj. eiro apmērā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 26. martā Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  izstrādātais noteikumu projekts* par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādi ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, tādējādi sekmējot dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanos. 

“Esmu gandarīta par iespēju ieguldīt daļu Eiropas Savienības fondu finansējuma Dabas aizsardzību plānu izstrādei pašvaldībās. Patiesie ieguvēji būs sabiedrība kopumā, jo pašvaldību un reģionu līmenī tiks radīti un savstarpēji saskaņoti pasākumi, kas vērsti uz ilgtspējīgu vietējo dabas resursu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu,” pauž vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.   

ĪADT dabas plānu izstrāde ir nepieciešama, lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Šobrīd tikai aptuveni 38% no Latvijas ĪADT ir izstrādāti un aktuāli dabas aizsardzības plāni. Pasākuma ietvaros atbalstāma  dabas aizsardzības plānu izstrāde un sabiebrības līdzdalības pasākumi. 

Pasākuma īstenošanai paredzētas divas atlases kārtas, kur kopējais pieejamais finansējums ir 5,9 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 5 milj. eiro apmērā (katrā kārtā - 2,5 milj. eiro). 

Projektu atlases pirmā kārta tiks organizēta ierobežotas atlases veidā - finansējuma saņēmējs Dabas aizsardzības pārvalde. Savukārt projektu otrā atlases kārta tiks organizēta atklāta konkursa veidā - finansējumam var pieteikties pašvaldība vai tās iestāde. Vairākas pašvaldības var iesniegt kopīgu projektu, ja viena ĪADT atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās. Investīciju pasākuma ietvaros dabas aizsardzības plānu izstrāde jāveic līdz 2027.gada beigām, kopumā nodrošinot Natura 2000 teritoriju platību, uz kuru attiecas aizsardzības un atjaunošanas pasākumi vismaz 22 500 hektāru apmērā. 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi izsludinās š.g. aprīlī. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

 

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” projektu iesniegumu pirmās un otrā atlases kārtas īstenošanas noteikumi 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā