Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
CFLA saņēmusi 8 projektus par AF atbalstu pētniecībai un internacionalizācijai

CFLA saņēmusi 8 projektus par AF atbalstu pētniecībai un internacionalizācijai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu iesniegumu atlasē par Atveseļošanas fonda (AF) investīcijām pētniecībā un internacionalizācijā saņēmusi astoņus projektu iesniegumus par visu pieejamo finansējumu - 47,66 miljoniem eiro.

Pieejamais AF finansējums šajā atlases kārtā bija 47 663 651 eiro, maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam – 5 957 956 eiro. Astoņos projektu iesniegumos kopā plānotais AF finansējums - 47 663 648 eiro, finansējums kopā ar privātajiem ieguldījumiem - 74 407 382 eiro. AF finansējums ir pietiekams visu iesniegto projektu iesniegumu īstenošanai un atbalstam varēs kvalificēties visi pretendenti, kuri atbildīs Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām. CFLA projektu sākotnējo izvērtēšanu veiks līdz š.g. 19. aprīlim.

Projektu atlasē, kur iesniegumu pieņemšana beidzās š.g. 19. martā, finansējumam varēja  pieteikties juridiskas personas vai biedrības, kas sastāv no vismaz vienas nozares asociācijas vai vismaz pieciem savstarpēji nesaistītiem komersantiem, vai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, un kuru apgrozījums pēdējā pārskata gadā bijis vismaz 150 miljoni eiro un eksporta apjoms – vismaz 75 miljoni eiro.

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā AF programmā apstiprināto projektu ietvaros  sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti, tai skaitā valsts kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, varēs attīstīt produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, piedaloties pētniecības projektu atlasēs, ko veiks finansējuma saņēmēji, un pēcāk īstenojot rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, kā arī tehniski ekonomiskās priekšizpētes pētniecības projektiem.

Atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros: 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrajā kārtā.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā