Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
CFLA aicina pašvaldības pieteikties ES fondu finansējumam bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanai

CFLA aicina pašvaldības pieteikties ES fondu finansējumam bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi pašvaldībām, lai ieguldītu finansējumu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanā. Šim mērķim no Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) šobrīd pieejami vairāk nekā 13,7 miljoni eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā ES fondu programma izveidota, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām privātā pirmsskolas izglītības un bērnu uzraudzības pakalpojumu iegādei, veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm.

ES fondu atbalstu var saņemt pašvaldības, kurās uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi attiecīgā mācību gada 1. oktobrī ir pirmsskolas vecuma bērni rindā uz vietu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs. Finansējums paredzēts gan privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma iegādei, kas ietver pilnu, licencētu pirmsskolas izglītības programmas apguvi, gan bērnu uzraudzības pakalpojumiem.

 Plānots, ka līdz 2029. gada beigām, kad projekts būs īstenots, atbalstu būs saņēmuši vairāk nekā 1200 bērnu.

 Projektu atlasē šobrīd pieejamais finansējums no  ESF+ ir 13 702 157 eiro ar pašvaldību līdzfinansējumu ne mazāk kā 2 418 028 eiro apmērā.

Projekta iesniegumi pašvaldībām jāiesniedz CFLA līdz 2024. gada 15. aprīlim, savukārt projektu īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam  4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā