Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Būs pieejams ES fondu atbalsts ārstniecības personāla piesaistei

Būs pieejams ES fondu atbalsts ārstniecības personāla piesaistei

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Veselības ministriju pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam, ar ko varēs īstenot pasākumus ārstniecības personu piesaistei un noturēšanai darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros. No Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) šim mērķim paredzēti 5,69 miljoni eiro.  

ES fondu programmā finansējums paredzēts vienreizējas kompensācijas veidā ārstniecības personālam visā Latvijas teritorijā, kur konstatēts attiecīgo speciālistu trūkums.

Kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti stacionāriem, ģimenes ārstu praksēm, psihiatrijas praksēm, kā arī valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts asinsdonoru centrs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs), t.i., iestādēs, kurās iedzīvotājiem sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Atbalsts paredzēts dažādiem speciālistiem – ārstiem, zobārstiem, māsām, ārsta palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, zobu higiēnistiem, audiologopēdiem,  mākslas terapeitiem – sirds un asinsvadu slimību, onkoloģijas, psihiskās veselības, mātes un bērna veselības aprūpes, reto slimību, paliatīvās aprūpes, medicīniskās rehabilitācijas jomās. Lai saņemtu atbalstu, speciālistiem būs jānoslēdz darba līgums ar veselības aprūpes iestādi vismaz uz trim gadiem.

Tāpat ES fondu finansējums tiks izmantots vienreizējas kompensācijas izmaksai ģimenes ārstam, kurš nodod savu ģimenes ārsta praksi, par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu praksi pārņemošajam ģimenes ārstam.

Plānots, ka līdz 2029. gada beigām darbam veselības aprūpē būs piesaistītas un  atbalstu  saņēmušas vairāk nekā 450 ārstniecības personas.

Atbalstāmo medicīnas personu izvērtēšanu veiks Veselības ministrija, organizējot Konsultatīvo darba grupu.

Projekta īstenošanai Veselības ministrijai ir iespējams saņemt 6 690 300 eiro -  5 686 755 no ESF+ un valsts budžeta līdzfinansējumu 1 003 545 eiro apmērā.

Projekta iesniegums Veselības ministrijai jāiesniedz CFLA līdz š.g. 26. oktobrim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā 2029. gadā. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros"  ietvaros.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā