Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Biedrībām un nodibinājumiem pieejams ES fondu atbalsts diskriminācijas risku mazināšanas pasākumiem

Biedrībām un nodibinājumiem pieejams ES fondu atbalsts diskriminācijas risku mazināšanas pasākumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam  biedrības un nodibinājumus, kas saskaņā ar to statūtiem nodrošina diskriminācijas mazināšanas pasākumus. Pieejamais Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējums atlases kārtā – 1,58 miljoni eiro.

Labklājības ministrijas izstrādātā ES programma izveidota, lai īstenotu atbalsta pasākumus diskriminācijas risku novēršanai invaliditātes, vecuma, dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ, kā arī vienlīdzīgu iespēju veicināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Pirmajā projektu atlases kārtā  ar ES fondu atbalstu varēs organizēt konferences, konsultācijas, lekcijas, seminārus, diskusijas, domnīcas, darbnīcas, interešu grupu nodarbības, atbalsta grupas, aktīvās atpūtas pasākumus ārpus mājas, kā arī citus atbalsta pasākumu veidus.

Projekta īstenošanai biedrības un nodibinājumi varēs saņemt līdz 45 000 eiro lielu finansējumu. Šajā atlases kārtā pieejamais ESF+ finansējums ir  1 581 568 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 279 100 eiro apmērā. Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz š.g. 8. jūlijam. Projektu iesniegumu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lv.

Plānots, ka šīs ES fondu programmas ietvaros līdz 2029. gada beigām tiks īstenots vismaz 31 projekts, sniedzot atbalstu vairāk nekā 18 tūkstošiem diskriminācijas riskam pakļauto cilvēku. Kopumā plānotais ESF+ finansējums šai programmai ir 4,74 miljoni eiro.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā