Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Bezemisiju autobusu iegādei pieteikušās 11 pašvaldības

Bezemisiju autobusu iegādei pieteikušās 11 pašvaldības

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu atlasē, kur pašvaldības varēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, ir saņēmusi 11 projektu iesniegumus. Tajos  plānoti Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) finansējuma ieguldījumi 6,16 miljonu eiro apmērā.

Aktīvākās bijušas Vidzemes un Latgales statistiskajos reģionos ietilpstošās pašvaldības – no katra reģiona saņemti 4 projektu iesniegumi; Kurzemes reģionā finansējumam pieteikušās 2 pašvaldības, savukārt Zemgalē – 1.

Iesniegtajos projektos tiek plānots iegādāties 30 elektrotransporta līdzekļus, kas gada laikā pārvadātu vairāk nekā 174 000 pasažierus, kā arī izbūvēt elektroautobusu uzlādes infrastruktūru un iegādāties mobilās uzlādes iekārtas.

Kā ziņots iepriekš, TPF atbalsts paredzēts transportlīdzekļu iegādei, ar ko nodrošināt izglītojamo nokļūšanu izglītības iestādēs, sociālo pakalpojumu vai sociālās aprūpes klientu vai darbinieku nogādāšanu pakalpojuma sniegšanas vai saņemšanas vietā. Tāpat tādu transportlīdzekļu iegādei, ar kuriem nodrošināt  pašvaldības kultūras darbinieku vai amatiermākslas kolektīvu nokļūšanu uz kultūras pasākumu norises vietām. Vēl paredzēts atbalstīt arī veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību, organizējot pacientu nokļūšanu ārstniecības iestādē, ja esošā sabiedriskā transporta sistēma nav tam piemērota.

Projektu iesniegumus CFLA pieņēma no š.g. 29. februāra līdz 29. maijam. Projektu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lv; pēc iesniegumu izvērtēšanas tur tiks publicēta informācija arī par apstiprinātajiem projektiem.

Ņemot vērā, ka šajā ES fondu programmā pieejamais finansējums – 19,8 miljoni eiro no TPF - pārsniedz projektu iesniegumos plānoto, tas ir pietiekams visu iesniegto projektu apstiprināšanai, ja tie atbildīs nosacījumiem. 

ES fondu atbalsts paredzēts VARAM izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.6. pasākuma "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā