Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai attīstīs divējāda lietojuma infrastruktūru

Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai attīstīs divējāda lietojuma infrastruktūru

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministru kabinetā izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Par atbalstu Eiropas Savienības Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai”.

VARAM izstrādātajā ziņojumā piedāvā jaunu konceptu attiecībā uz ieguldījumiem infrastruktūras attīstībai, īstenojot divējādas lietojamības risinājumus, t.sk. nodrošinot militāro un civilo pielietojumu mobilitātes un pakalpojumu jomās, kuru īstenošanai jāpiesaista papildu Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums.

Šajā informatīvajā ziņojumā atspoguļoti pašvaldību sākotnēji iesniegtie priekšlikumi par aktuālām infrastruktūras izveides un atjaunošanas vajadzībām mobilitātes un pakalpojumu jomās. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, infrastruktūras attīstībā būtu jāpiemēro jauna plānošanas pieeja, piedāvājot divējādas lietojamības risinājumus, nodrošinot objektu militāro un civilo pielietojumu, piemēram, mobilitātes un pretmobilitātes infrastruktūra, kas reizē var nodrošināt būtisku potenciālo ietekmi reģionālai attīstībai.

Izstrādājot ziņojumu, tika apzinātas Latgales reģiona pašvaldības, kā arī atsevišķas Vidzemes un Zemgales reģionu pašvaldības, lai aplēstu indikatīvās investīciju vajadzības, kuras sastāda 256 mobilitātes infrastruktūras objekti (t.sk. gan pašvaldību, gan valsts īpašumā esošie), t.sk. indikatīvi 1 895 km autoceļu un 16 km tiltu atjaunošanas un pārbūves projekti, kuru atjaunošanai un pārbūvei kopumā nepieciešamas investīcijas indikatīvi 1,273 miljardi eiro; kā arī 106 pakalpojumu infrastruktūras objekti, kuru attīstībai un pielāgošanai nepieciešamās provizoriskās investīcijas sastāda 256 milj. eiro.

Turpmākajā uzdevuma izpildes procesā VARAM sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju izstrādās vērtēšanas kritērijus, uz kā pamata izvērtēt pašvaldību iesniegtos priekšlikumus par infrastruktūras izveides un atjaunošanas vajadzībām. Tiks sagatavots un Ministru kabinetā iesniegts informatīvais ziņojums par mobilitātes un pakalpojumu infrastruktūras attīstību Eiropas Savienības Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai, iekļaujot tajā divējādas lietojamības mobilitātes un pakalpojumu infrastruktūras kartējumu un šo projektu ieviešanai nepieciešamo finansējuma apjomu. 

VARAM izvērtēs iespēju atbalstam ES Austrumu ārējās robežas pašvaldībām piesaistīt finansējumu no pieejamajiem ES fondu atbalsta instrumentiem un sniegs priekšlikumus atbalsta nodrošināšanai ES Austrumu pierobežas attīstībai, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju.

Latvijas Austrumu pierobeža ir viena no nacionālo interešu telpām jeb reģionālās politikas mērķteritorijām, kas noteiktas jau 2010.gadā, apstiprinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam. VARAM ir identificējusi ES Austrumu pierobežas kopīgos izaicinājumus un definējusi risinājumus – sākot no sabiedrības informēšanas pasākumiem un beidzot ar atbalsta instrumentu pilnveidošanu un izstrādi.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā