Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Meliorācijas grāvis mežā

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Lauku atbalsta dienests

No 2004. gada 11. jūlija līdz 2026. gada 1. decembrim (vai līdz izsludinātā pieejamā finansējuma pilnīgam izlietojumam) valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotāji un lauksaimniecības nozares zinātniskās institūcijas var iesniegt projektus “Atbalstam ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Atbalsta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī vispārēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu.

Pirmās kārtas kopējais finansējums ir 32,6 miljoni eiro. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma apstiprināšanas.

Apakšpasākumā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

  • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotāju sadarbība ar pašvaldību to īpašumā esošo hidrotehnisko būvju pārbūvei un atjaunošanai.

Pasākuma nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta tīmekļvietnē. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu (2023.-2027. gada plānošanas periods).

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā