Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Ar Atveseļošanas fonda atbalstu uzsākts projekts pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanai

Ar Atveseļošanas fonda atbalstu uzsākts projekts pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar plānošanas reģioniem šogad uzsāka Atveseļošanas fonda projekta "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" īstenošanu. Projekta ietvaros tiks celta pašvaldību kapacitāte pēc administratīvi teritoriālās reformas, lai turpmāk nodrošinātu daudz efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem.  

VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša norāda: “Šis projekts ir nozīmīgs solis pašvaldību speciālistu zināšanu un prasmju pilnveidei, tādējādi uzlabojot pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Mēs esam apņēmušies atbalstīt un sekmēt pašvaldību spēju pildīt savas funkcijas augstākajā kvalitātē  savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs.” 

Projekta sadarbības partneri ir Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni, kas ļauj īstenot projektu atbilstoši katra reģiona interesēm. Viena no projekta prioritātēm ir novērtēt pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, atbalstīt to spēju veidošanu, kā arī sniegt metodoloģisko atbalstu. 

Šajā rudens un ziemas sezonā uzsāktas jau pirmās projekta aktivitātes – notikuši vairāki kapacitātes pasākumi pašvaldību darbiniekiem, kā, piemēram, ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītes, semināri, vebināri u.c. veida pasākumi. Dažādus kapacitātes pasākumus, kuros pašvaldību speciālistiem būs iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes arī turpmāk, plānots īstenot līdz projekta noslēgumam – 2026. gada jūlijam. Kopumā Projektā plānots apmācīt 1 300 speciālistu no Latvijas pašvaldībām. Projekta kopējais budžets ir 3 025 000 EUR, no kuriem 2 500 000 EUR tiek nodrošināti ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansiālu atbalstu. 

Sīkāka informācija par projektu pieejama informatīvajā ziņojumā "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.2. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" investīcijas 3.1.1.2.i. "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" īstenošanu”, kā arī VARAM mājaslapā.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā