Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Apstiprina noteikumus ES fondu finansējuma investīcijām slimnīcās un NMPD

Apstiprina noteikumus ES fondu finansējuma investīcijām slimnīcās un NMPD

Veselības ministrija

Valdība ir apstiprinājusi Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenoti Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas fonda īstenotie pasākumi ārstniecības iestādēs ar mērķi stiprināt veselības aprūpes sistēmu un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Finansējumam varēs pieteikties universitātes slimnīcas, IV līmeņa reģionālās slimnīcas, kā arī augstākā līmeņa specializētās slimnīcas kā Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas Dzemdību nams un Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Struktūrfondu finansējumu varēs ieguldīt ārstniecības iestāžu infrastruktūrā, tajā skaitā tehnoloģiju un aprīkojuma iegādei un montāžai, kā arī būvniecībai. Investīcijas ļaus attīstīt infrastruktūru, tādejādi nodrošinot pacientiem pieejamību gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izveidot mūsdienīgu veselības aprūpes vidi, kas veicinās iedzīvotāju piekļuvi ārstniecībai tuvāk pacienta dzīvesvietai.

Uz ES struktūrfondu finansējumu varēs pretendēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu brigāžu atbalsta centru izveidei – Ogrē, Jūrmalā un attīstībai Jelgavā, kā arī jaunu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādei.

Kopējais attiecināmais finansējums, kas būs pieejams projektu īstenošanai līdz 2029.gada beigām ir 108 995 936 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 92 646 546 eiro un nacionālais finansējums16 349 390 eiro apmērā.

Projektu iesniegumu atlases plānots uzsākt 2023.gada nogalē, bet projektu līgumu slēgšana plānota 2024.gada pirmajā ceturksnī. Projektu iesniegumus vērtēs projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, izvērtējot plānoto darbību (būvdarbi, atjaunošanas darbi, pārbūves, medicīnas tehnoloģiju iegādes) atbilstību ārstniecības iestādes līmenim, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstam, efektivitātei, ilgtspējai un ietekmei uz kopējo valsts veselības aprūpes pakalpojumu tīklu.

Plānotais atbalsts ārstniecības iestāžu attīstībai atbilst ES Padomes rekomendācijām Latvijai veselības jomā un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteiktajām prioritātēm. Plānotie ieguldījumi atbilst Nacionālajam attīstības plānam un Ministru kabinetā apstiprinātajam informatīvajam ziņojumam “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā