Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
ALTUM 7.maijā nākamajā kārtā sāk pieņemt pieteikumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai uzņēmējiem

ALTUM 7.maijā nākamajā kārtā sāk pieņemt pieteikumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai uzņēmējiem

Ekonomikas ministrija

Attīstības finanšu institūcija ALTUM šā gada 7.maijā sāks pieņemt pieteikumus projektu atlases nākamajā, 6.kārtā, Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Programma šogad ievērojami paplašināta, nosakot, ka atbalstu var saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersanti, kā arī, ka elektroauto var iegādāties visu programmai atbilstošo nozaru uzņēmumi. Pieteikumu iesniegšana atvērtajā kārtā ilgs līdz 4.jūnijam.

Programma sniedz atbalstu aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā un ir pieejama mikro, maziem, vidējiem un lieliem komersantiem, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, azartspēles vai transports.

ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Līga Mellēna: “Uzņēmumu energoefektivitātes 4. un 5. kārtā iesniegti vairāk nekā 150 pieteikumi, ko veicināja nozaru ierobežojumu atcelšana. Apmēram trešdaļa pieteikumu pārstāv nozares, kas iepriekš programmai kvalificēties nevarēja, pamatā tie ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi. Viena no vietējā kapitāla mazumtirdzniecības ķēdēm plāno ar atbalstu uzstādīt saules paneļus 17 veikaliem reģionos. Priecājamies par stabilu pieprasījumu energoefektivitātes sadaļā – uzņēmēji izmanto iespējas gan siltināt ēkas, gan nomainīt iekārtas pret energoefektīvākām, gan arī uzstādīt risinājumus tieši energoefektivitātes paaugstināšanai. Finansējums programmā vēl ir pieejams, tāpēc aicinu uzņēmumus būt aktīviem, konsultēties ar ALTUM ekspertiem un izmantot iespēju investēt energoefektīvos risinājumos, kas ļauj ietaupīt.”

Kopējais pieejamais finansējums 6.kārtas projektiem ir 22 miljoni eiro, no kuriem 5.38 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 15 miljoni eiro atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 1.66 miljoni eiro bezemisiju transportlīdzekļiem.

Atgādinām, ka programmā piedalīties drīkst vairākas reizes, līdz brīdim, kad iztērēts viss vienai saistītu uzņēmumu grupai pieejamais limits, kas ir 1.5 miljoni eiro. Uzņēmumi var veikt darbus pakāpeniski, sākot ar saules paneļu uzstādīšanu, turpinot ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī vienlaikus iegādāties elektroauto.

Ministru kabineta 20.februārī apstiprinātie grozījumi paredz virkni uzlabojumu atbalstāmo darbību klāstā. Tai skaitā, veicot energoefektivitātes pasākumus,  uzņēmumi var veikt ieguldījumus arī zaļajos jumtos, ēku aprīkojuma digitalizācijā, uzlādes infrastruktūrā, aprīkojumā, kā arī aprīkojumā saražotās enerģijas akumulēšanai. Savukārt atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos atbalstāmās darbības paplašinātas ar atjaunīgā ūdeņraža ražojošām tehnoloģijām, biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biometāna un biomasas kurināmo/degvielu ražojošām tehnoloģijām, augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģijām, kā arī ar saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtām pašpatēriņa nodrošināšanai.

Atgādinām, ka šogad ir mainīta programmas turpmāko kārtu atvēršanas pieeja –  kārtas projektu iesniegšanas posms ilgs četras nedēļas, un nākamā kārta tiek atvērta jau nedēļu pēc iepriekšējās kārtas slēgšanas. Kārtu rezultāti tiek paziņoti mēneša laikā pēc kārtējās kārtas slēgšanas. Nākamo kārtu pieejamais finansējuma apjoms būs atkarīgs no 6.kārtā rezervētā finansējuma apjoma.

Projektu vērtēšanā, tāpat kā līdz šim, uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē, lielāko punktu skaitu piešķirot tiem, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas ietaupījumu, rēķinot uz katriem 1000 atbalsta eiro. Projekti, kas varēs pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc katras kārtas slēgšanas.

Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai uzņēmumiem pieejams kā ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai. Maksimālā aizdevuma summa ir pieci miljoni eiro ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem. Atbalsts tiek piešķirts kā kapitāla atlaide, kas nozīmē, ka ALTUM samazinās aizdevuma pamatsummu pēc projekta pabeigšanas un projekta mērķu sasniegšanas. Kapitāla atlaidi var pieprasīt līdz 30% apjomā no projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 1,5 miljonus eiro saistītu uzņēmumu grupai kopā.     

Plašāka informācija par programmu pieejama šeit: Energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi un elektroauto iegādes garantija ar kapitāla atlaidi.

 

Par ALTUM:

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017.gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody's ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017.gada 24.oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā "Biržas gada notikums Latvijā".

 

Papildu informācija:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību vadītāja

T: 26577810

sandra.eglite@altum.lv 

 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā