Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
ALTUM 11.jūnijā uzsāk pieņemt pieteikumus nākamajā kārtā uzņēmēju energoefektivitātes projektu īstenošanai

ALTUM 11.jūnijā uzsāk pieņemt pieteikumus nākamajā kārtā uzņēmēju energoefektivitātes projektu īstenošanai

Ekonomikas ministrija

Attīstības finanšu institūcija ALTUM šā gada 11.jūnijā sāks pieņemt pieteikumus projektu atlases nākamajā, 7.kārtā, Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei.

Pieteikumu iesniegšana atvērtajā kārtā ilgs līdz 9.jūlija pusdienlaikam un tajā pieejamais finansējums energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām un elektroauto iegādei ir 20.8 miljoni eiro ar fiksētu procentu likmi 1,9% gadā. Realizētajiem projektiem ir iespēja arī saņemt dāvinājumu - kapitāla atlaidi līdz 30% apmērā no veikto investīciju apjoma bez PVN.

Programma šogad paplašināta, nosakot, ka atbalstu var saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersanti, kā arī, ka elektroauto var iegādāties visu programmai atbilstošo nozaru uzņēmumi

ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Līga Mellēna: “Kopumā uzņēmēju aktivitāte vērtējama kā laba, ko pierāda pieteikumu skaits gan atjaunojamo energoresursu, gan energoefektivitātes projektu īstenošanai. Iepriekšējā kārtā saņemts pirmais pieteikums vēja elektrostacijas uzstādīšanai pašpatēriņam, kas ir labs impulss tam, lai arī citas kompānijas skatītos uz atjaunojamo energoresursu investīcijām plašāk.”

Atjaunojamo energoresursu atbalsts pieejams dažādām zemu emisiju tehnoloģijām, turklāt ne tikai elektroenerģijas ražošanai. Programmas ietvaros ar atbalstu pašpatēriņam var uzstādīt arī biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtas, biogāzes, biometāna un pat atjaunīgā ūdeņraža ražošanas iekārtas, kā arī saražotās atjaunīgās enerģijas uzkrāšanas iekārtas.

ALTUM programmā piedalīties iespējams vairākas reizes līdz iztērēts vienai saistītu uzņēmumu grupai noteiktais atbalsta limits – 1,5 miljoni eiro. “Mēs redzam, ka uzņēmumi labprāt izmanto piedāvāto iespēju, sākot, piemēram, ar saules paneļiem, bet pēc tam turpinot ar ēku energoefektivitāti, siltumsūkņiem, kā arī iegādājoties elektroauto,” saka L.Mellēna, aicinot uzņēmumus uz konsultācijām ar ALTUM pārstāvjiem gan Rīgā, gan reģionos.

“Programmas atbalsts var būt labs palīgs uzņēmuma virzībā uz savas emisijas pēdas samazināšanu un enerģijas izmaksu samazināšanu. Joprojām spēkā ir pamatprincips – vislētākā enerģija ir tā, kas netiek patērēta, tādējādi ar energoefektivitātes pasākumiem iespējams krietni samazināt savus izdevumus,” piebilst L.Mellēna.

Atbalstam var pieteikt energoefektivitātes pasākumus uzņēmumu infrastruktūrā, kas sasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Investīcijas uzņēmumi var veikt gan ražošanas procesu energoefektivitātē, gan ēkās, turklāt ēkās papildus siltināšanai un inženierkomunikāciju nomaiņai uzņēmumi var veikt arī ieguldījumus zaļajos jumtos, ēku aprīkojuma digitalizācijā, uzlādes aprīkojumā, kā arī aprīkojumā saražotās atjaunīgās enerģijas akumulēšanai.

7.atlases kārtā, tāpat kā līdz šim, uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē, lielāko punktu skaitu piešķirot tiem, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas ietaupījumu, rēķinot uz katriem 1000 atbalsta eiro. Projekti, kas varēs pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc atlases kārtas slēgšanas. Informācija par turpmākajām kārtām sekos ALTUM mājas lapā www.altum.lv.

Iepriekšējās kārtās kopumā saņemti vairāk nekā 400 uzņēmumu pieteikumi. Patlaban programmas ietvaros ar uzņēmumiem noslēgti vairāk nekā 140 līgumi par projektiem ar plānotām kopējām investīcijām 55 miljonu eiro apjomā. Sagaidāmā kapitāla atlaide šiem projektiem ir aptuveni 14 miljoni eiro, turklāt 34 projekti ir jau pabeigti un saņēmuši kapitāla atlaidi kopsummā par 2,4 miljoniem eiro.  Paredzamais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir ap 5600 tonnām CO2 ekvivalenta gadā. Vēl vairāk nekā 200 projektu ir dažādās vērtēšanas stadijās.

Plašāka informācija par programmu pieejama šeit: Energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi - bit.ly/3Wrom7j un elektroauto iegādes garantija ar kapitāla atlaidi - bit.ly/3FH23Vd.

 

Par ALTUM:

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017.gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody's ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017.gada 24.oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā "Biržas gada notikums Latvijā".

 

Papildu informācija:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību vadītāja

T: 26577810

sandra.eglite@altum.lv 

 

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā