Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pieejams Atveseļošanas fonda atbalsts cilvēkresursu nodrošinājumam un prasmju pilnveidei veselības jomā

Pieejams Atveseļošanas fonda atbalsts cilvēkresursu nodrošinājumam un prasmju pilnveidei veselības jomā

Veselības ministrija

Šodien, 9. janvārī, valdība izskatīja Veselības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānotajiem pasākumiem veselības aprūpes jomā. Kopumā plānots ieguldīt aptuveni 4,2 miljonus eiro no Eiropas fondu līdzekļiem, lai stiprinātu medicīnas izglītības sistēmu un ieviestu cilvēkresursu stratēģiju.

Mērķis ir stiprināt medicīnas izglītības sistēmu, paredzot ieviest ilgtspējīgu modeli tālākizglītībai un koordinācijas mehānismu izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai, ieviest simulācijas pieeju visos izglītības līmeņos, kā arī izstrādāt mehānismu, lai būtu iespējams prognozēt veselības aprūpes darbaspēka nākotnes vajadzības.

Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums būs pieejams līdz 2026. gadam un tā lielākā daļa - 3 630 000 eiro (tai skaitā valsts budžeta finansējums PVN segšanai - 630 000 eiro) paredzēta lai medicīnas izglītībā ieviestu simulāciju pieeju ārstniecības personu un studentu izglītošanai, iegādājoties un uzstādot medicīniskos simulatorus un to aprīkojumu. Šī pieeja ļauj simulēt dažādas reālās dzīves situācijas, tādējādi dodot iespēju topošajiem un esošajiem medicīnas speciālistiem turpināt pilnveidot savas prasmes.

Savukārt 605 tūkstoši eiro (tai skaitā valsts budžeta finansējums PVN segšanai – 105 tūkstoši eiro) paredzēts, lai izstrādātu un ieviestu Cilvēkresursu stratēģiju. Cilvēkresursu stratēģija aptver tādas darbības kā medicīnas pamatstudiju nodrošināšana un rezidentūras vietu skaita plānošana atbilstoši pieprasījumam, piesaistes pasākumi, kā arī cilvēkresursu datubāzes pilnveide. Plānots izveidot sistēmu, lai stiprinātu medicīnas izglītības sistēmu, ieviešot ilgtspējīgu modeli tālākizglītībai un koordinācijas mehānismu izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai, kā arī simulācijas pieeju visos izglītības līmeņos. Tiks izstrādāts arī IT rīks, lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka nākotnes vajadzības.

*Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu”

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā