Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Ambulatorajām ārstniecības iestādēm būs pieejams finansējums infrastruktūras uzlabošanai

Ambulatorajām ārstniecības iestādēm būs pieejams finansējums infrastruktūras uzlabošanai

Veselības ministrija

Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji visā Latvijā sākot no 2024.gada varēs pretendēt uz Eiropas Savienības fondu finansējumu infrastruktūras attīstības projektiem kopumā 8,5 miljonu eiro apmērā.

Valdība šodien, 20. jūnijā, pieņēma kārtību*, kādā īstenojami investīciju projekti par ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Eiropas Atveseļošanas fonds) līdzekļiem. Projektus īstenos poliklīnikās, veselības centros, slimnīcu ambulatorajās daļās, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus vismaz 10 programmās. Kopumā uz finansējumu varēs pretendēt 48 ārstniecības iestādēs visā Latvijā, ieguldot fonda un savus līdzekļus fiziskās vides piekļūstamības nodrošināšanā, integrētu pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanā, epidemioloģiskās drošības prasību pilnveidē, ventilācijas sistēmu uzlabošanā, u.c. Īstenojot investīcijas ārstniecības iestāžu infrastruktūras stiprināšanai, tiks uzlabota ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem visā Latvijā, tādējādi atslogojot stacionārus. Pacientiem tiks nodrošināti kvalitatīvāki pakalpojumi un pieejamāka vide.

Kopējais sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits Latvijā ir liels, tāpēc, lai efektīvi izmantotu pieejamo atbalstu no ES fondiem, tika noteikts šaurāks atbalsta saņēmēju loks, proti, starp finansējuma potenciālajiem saņēmējiem iekļautas ārstniecības iestādes, kam valsts apmaksāto ambulatoro kvotēto programmu skaits ir vismaz 10 programmas un vairāk. Tas ļaus attīstīt iestādes, kas vienkopus sniedz plašu pakalpojumu klāstu, t.sk. reģionos. Investīcijas kopējais apjoms ir 10 285 000 eiro, tajā skaitā Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums 8 500 000 eiro un nacionālais finansējums vismaz 1 785 000 eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir 2026.gada augusts.

Eiropas Atveseļošanas fonds ir ES budžeta programma, kas sākta ar mērķi atbalstīt reformas un veikt investīcijas, lai nodrošinātu ES dalībvalstu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku.

* Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā