Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Publiskai apspriešanai izvietoti ES fondu atbalstāmā 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi

Publiskai apspriešanai izvietoti ES fondu atbalstāmā 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi

Izglītības un zinātnes ministrija

No 2024. gada 15. aprīļa publiskai apspriešanai tiek izvietoti 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” (2.1.1.5. pasākums) īstenošanas noteikumi. Visi interesenti tiek aicināti iesniegt savus komentārus un priekšlikumus līdz 2024. gada 13. maijam tiesību aktu projektu publiskajā portālā - https://tapportals.mk.gov.lv/ 

2.1.1.5. pasākuma mērķis ir sekmēt 23 IZM profesionālās izglītības iestāžu un koledžu (PII) energoefektivitāti un klimatneitralitāti. Mērķis ietver primārās enerģijas ietaupījumu līdz 30% modernizētajā infrastruktūrā, ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu, kā arī centralizēta un datos balstīta energopārvaldības modeļa izveidi IZM PII. Papildus, kā viens no plānotajiem rezultātiem paredzēta pakāpeniska izglītojamo un personāla attieksmes un paradumu maiņa PII resursu energoefektīvā izmantošanā.   

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kas ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs sadarbībā ar IZM PII 2.1.1.5. pasākuma ietvaros veiks dažādas darbības PII energoefektivitātes veicināšanai, kā mācību un koplietošanas infrastruktūras un saistīto inženiertīklu automatizāciju, videi draudzīgu ilgtermiņa apsaimniekošanas risinājumu izstrādi un demonstrāciju, kā arī energopārvaldības sistēmas ieviešanu. 

2.1.1.5. pasākuma īstenošanai pieejamais finansējums ir 16 121 138 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 13 702 967 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums  - 2418171 eiro. 

2.1.1.5.pasākuma ietvaros plānoto darbību un sasniedzamo rezultātu tvērums balstīts uz Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) veiktā analītiskā datu apkopojuma secinājumiem un priekšlikumiem ilgtspējīgiem IZM PII mācību vides attīstības risinājumiem, energoefektīvai esošo resursu izmantošanai, „zaļās un klimata neitrālās politikas” ieviešanas veidiem un pieejām, videi draudzīgas profesionālās izglītības iestādes darbības demonstrējumu, etalonveidošanas iniciatīvām. 

2.1.1.5. pasākums ir nozīmīgs, lai veicinātu energoefektivitāti PII, kā arī darbības principi un risinājumu demonstrācija var kalpot par piemēru energoefektivitātes veicināšanai citās jomās Latvijā, gan citām valstīm, kas vēlas veicināt videi draudzīgus risinājumus PII un šādi reaģētu un pielāgotos klimata pārmaiņām. 

Visu detalizēto informāciju par pasākumu, tā īstenošanas noteikumiem un finansējuma sadalījumu varēs atrast - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam - ES fondi

Pasākums tiks īstenots ES Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gada 2.1.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”, 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā īstenošanas noteikumi” ietvaros. 

 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā