Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Latvijas forma labajā pusē, virsū vējdzirnavas ar dzeltenu, zaļu, violetu, oranžu, zilu, sarkanu spārnu, teksts

Infografika: Atveseļošanas fonda plānotais ieguldījums Latvijas attīstībā

Finanšu ministrija

Ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu tuvākajos gados Latvijā paredzētajos reformu un investīciju posmos paredzēts veikt uzlabojumus sešos attīstības virzienos: klimats un enerģētika, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, ekonomikas un veselības nozares, kā arī likuma varas stiprināšana. Līdz 2026. gada beigām darbības virzienos paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro.    

Klimata mērķu sasniegšanai un enerģētikas sektora transformācijai paredzēta teju puse no finansējuma jeb 810,9 miljoni eiro. Ar šo finansējumu Latvijā plānots stiprināt elektrotīkla infrastruktūru, aizstājot elektrolīnijas ar kabeļu līnijām, elektrificēt dzelzceļa tīklus, iegādāties elektroautobusus un izveidot ātrās elektrouzlādes punktus, kā arī veidot jaunu veloinfrastruktūru Rīgā un Pierīgā, lai veicinātu dabai draudzīgāka transporta izvēles iespējas. Latvijas digitālajā transformācijā ieguldot 365,3 miljonus eiro, tiks pilnveidota infrastruktūra, pašvaldībām iegādājoties jaunas portatīvās datortehnikas vienības, kā arī pilnveidojot digitālās prasmes iedzīvotājiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, vienlaikus nodrošinot arī piekļuvi jaudīgākam platjoslas internetam.  

Ar nevienlīdzības mazināšanai paredzētajiem 378,5 miljoniem eiro tiks rekonstruēti reģionālie autoceļi, izveidoti industriālie parki reģionos, izbūvēti jauni īres dzīvokļi ar zemāku īres maksu, kā arī tiks veicināta darba meklētāju profesionālo prasmju pilnveide. Ieguldot 196 miljonus eiro ekonomikas stiprināšanā, ar Atveseļošanas fonda atbalstu Latvijā tiks veicināta inovāciju attīstība un izglītības kvalitātes paaugstināšana, atbalstot augstākās izglītības nozari un sniedzot iespējas jauniem akadēmiskās karjeras grantu līgumiem.  

Veselības nozarē tiks veicināta pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru un padarot pakalpojumus ērtākus un pieejamākus gan pacientiem, gan personālam – šim virzienam atvēlēti 181,5 miljoni eiro. Lai padarītu Latviju tiesiski stiprāku, ar Atveseļošanas fonda sniegto iespēju atbalstu tiks apmācīti valsts pārvaldes darbinieki, izveidots finanšu izlūkošanas un naudas atmazgāšanas novēršanas centrs, uzlabojot ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, kā arī tehniski aprīkotas Valsts policijas reģionālās struktūrvienības, šim virzienam atvēlot 37 miljonus eiro.   

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm ātrāk atgūties no Covid-19 pandēmijas un Krievijas karadarbības Ukrainā radītajām sekām. Eiropas Savienības līmenī dalībvalstīm atvēlētais finansējums ir 723 miljardi eiro. 

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas fondu     

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas tautsaimniecībā līdz 2026.gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats un enerģētika (tai skaitā REPowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana, Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.   

Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resiliance Facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.   

Vairāk: esfondi.lv  

Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts. Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.  

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā