Viegli lasīt

Kas ir ES fondi?

Eiropas Savienība (ES) īsteno Kohēzijas politiku, ar kuras palīdzību ES dalībvalstīm tiek dota iespēja iegūt finansiālu atbalstu. Tas palīdz uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un valsts attīstības līmeni. Kohēzijas politikai finansējums tiek piešķirts no finanšu instrumentiem - ES fondiem.

Kohēzijas politika aptver simtiem tūkstošu projektu visā Eiropā un saņem finansējumu no trīs lielākajiem ES fondiem - Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), un Kohēzijas fonds (KF). Dalībvalstis var iegūt finansējumu arī no tādiem ES fondiem kā Atveseļošanas fonds (AF), INTERREG, Taisnīgas pārkārtošanās fonds, un citiem.

Kas ievieš ES fondus Latvijā?

Latvijā ir trīs vadošās iestādes, kuras atbild par ES fondu darbību:

 • Finanšu ministrija (FM) atbild par ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, kuri tiek piešķirti un pārvaldīti.

 • Iekšlietu ministrija (IeM) atbild par Iekšējo drošības fondu, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, pārraugot finansējuma veiksmīgu izmantošanu.

 • Zemkopības ministrija (ZM) kopā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) administrē Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, pārraugot finansējuma veiksmīgu izmantošanu.

Latvijā nozaru ministrijas un reģionālās iestādes izvēlas projektus un jomas, kuri, viņuprāt, vislabāk atbilst viņu vajadzībām, saskaņā ar stratēģijām un prioritātēm, par kurām panākta vienošanās ar Eiropas Komisiju.

 Valsts iestādes, kuras ir iesaistītas ES fondu veiksmīgā izmantošanā un ieviešanā ir:

 • Valsts kanceleja;

 • Ekonomikas ministrija;

 • Izglītības un zinātnes ministrija;

 • Kultūras ministrija;

 • Labklājības ministrija;

 • Satiksmes ministrija;

 • Tieslietu ministrija;

 • Veselības ministrija;

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kā tiek virzīti ES fondi?

ES fondi tiek ieviesti dažādu programmu un projektu formātā, atkarībā no izvirzītā mērķa, atbalsta nozares, finansējuma saņēmēja un citiem kritērijiem.

Lai potenciālie finansējuma saņēmēji varētu pieteikties uz ES fondu finansējumu, valsts iestādes rīko projektu atlases. Tie ir atklāti fondu pieteikšanās pasākumi, kas iedalīti, balstoties specifiskajā atbalsta mērķī (SAM), finansējuma nosaukumā, avotā (ES fondu veidā) un pieteikšanās datumā.

 Atlases tiek virzītas un sadalītas pēc statusiem, atkarībā no atlases progresa. Ir pieci statusi:

 1. Plānots;

 2. Izsludināts;

 3. Īstenošanā;

 4. Vērtēšanā;

 5. Noslēdzies.

Kuri var saņemt ES fondu atbalstu?

ES fondu atbalstu var baudīt uzņēmumi, sabiedriskas organizācijas, biedrības, asociācijas vai privātpersonas, ja tās iesniedz projektu, kas atbilst noteiktajiem atlases kritērijiem.