Vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas metodika gala labuma guvēju finanšu atbalsta nodrošināšanai augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģiju problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei inovāciju vaučeru un jaunuzņēmumu atbalsta ietvaros Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros

Publicēts: 06.12.2023.