Vienkāršoto izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās atlases kārtas „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanai

Publicēts: 08.06.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas