Vadošās iestādes skaidrojums par snieguma rezerves piemērošanu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Publicēts: 03.06.2016.