Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju

Publicēts: 01.07.2022.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas