Metodika par individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Publicēts: 08.02.2023.