Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “ Inovāciju granti studentiem” ietvaros

Publicēts: 15.07.2020.