4.3.3.7. Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana

Atlases veids: Ierobežota Ierobežota projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā jau Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts ES fondu projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu. Parasti tas ir viens projekta iesniedzējs, piemēram, valsts aģentūra, kas darbojas bezdarba samazināšanas jomā, bet var būt arī vairāki. Parasti finansēti tiek visi projekti, kuri atbilst projektu vērtēšanas kritērijiem, jo šajā atlases veidā nav konkurences starp projektiem.

Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds Plus
Nozare Digitālā transformācija, Sociālā aizsardzība
Atbalsta saņēmējs Tiešās valsts pārvaldes iestāde
Specifiskais atbalsta saņēmējs Valsts darba inspekcija
Pieteikuma iesniegšana no 03.06.2024 līdz 02.08.2024
Vērtēšanas termiņš no 05.08.2024 līdz 30.08.2024
Pieejamā atbalsta statuss Plānots
ES finansējums atlases kārtai 4 249 999.00€