4.3.1.2. Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem

Atlases veids: Ierobežota Ierobežota projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā jau Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts ES fondu projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu. Parasti tas ir viens projekta iesniedzējs, piemēram, valsts aģentūra, kas darbojas bezdarba samazināšanas jomā, bet var būt arī vairāki. Parasti finansēti tiek visi projekti, kuri atbilst projektu vērtēšanas kritērijiem, jo šajā atlases veidā nav konkurences starp projektiem.

Finansējuma avots Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Nozare Sociālā aizsardzība
Atbalsta saņēmējs Valsts iestāde
Pieteikuma iesniegšana no 26.01.2024 līdz 28.03.2024
Vērtēšanas termiņš no 02.04.2024 līdz 02.05.2024
Pieejamā atbalsta statuss Noslēdzies
ES finansējums atlases kārtai 22 185 000.00€