Diskusija "Deinstitucionalizācija – projekts vai process?"

Datums 4. aprīlis, 2024
Laiks 14:00 - 15:30
Vieta Labklājības ministrija | facebook
Uzraksts

Ir noslēgušies lielie Eiropas Savienības fondu finansētie deinstitucionalizācijas projekti, kurus īstenoja plānošanas reģioni un pašvaldības. Vai deinstitucionalizācija ir pabeigta? Liekam punktu, vai tomēr komatu…?

Vai sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē ir vēlme vai vajadzība? Vai deinstitucionalizācija ir projekti, domāšanas maiņa vai nepārtraukts attīstības process? Kā Eiropas Savienības fondu līdzekļi ir ietekmējuši sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību Latvijā? Ko par procesu domā pašvaldību pārstāvji? Kādas atbalsta iespējas piedāvā Eiropas Savienības fondi 2021.-2027. plānošanas periodā?

Labklājības ministrija aicina uz diskusiju “Deinstitucionalizācija – projekts vai process?”

Piedalās:

Kristīne Veispale - Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektores vietniece;

Ilze Durņeva - Biedrības “Dižvanagi” valdes priekšsēdētāja;

Rita Vectirāne - Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu jautājumos;

Elīna Celmiņa – Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece;

Sigita Zankovska-Odiņa - Sabiedrības integrācijas fonda dažādības vadības un ilgtspējas nodaļas vecākā eksperte.

Moderē: Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja.

Skaties diskusiju attālināti Labklājības ministrijas Facebook lapā: https://fb.me/e/1Zib5t19j

Vai rezervē sev vietu klātienē https://forms.gle/kaRuts2zqP6dfAy7A Labklājības ministrijas telpās (Skolas iela 28, Rīga)

Pasākumu organizē: Labklājības ministrija