Nr. 325 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi

Publicēts: 20.06.2023.

Pielikumi:

atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/af_piv_-4113i_parb_kriteriji_0.docx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/af_piv_4113i_metod.docx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/principa_nbk_sasniegsana_0.docx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/vmrikp_060923_proporc_metod.docx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/vmrikp1_060923_proporc_metod_forma.xlsx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/vmrikp2_proporc_metod_aizp_forma.xlsx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/metodika_2.pdf atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/tehnologiju-iesniegumu-vertesanas-kriteriji.docx atveseļošanas_fonds_normatīvie/normatīvie_akti/atbildīgo_iestāžu_sam/veselības_nozare/tehnologiju-iegades-iesnieguma-forma.docx Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi