EK skaidrojumi par kopējo rādītāju ziņošnanas biežākajām kļūdām un padomi

Publicēts: 27.02.2024.