Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai

Publicēts: 17.05.2024.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas