Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā

Publicēts: 25.09.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas