Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “ Inovāciju granti studentiem” ietvaros

Publicēts: 18.05.2020.