Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika supervīzijas pakalpojuma izmaksām

Publicēts: 30.10.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas