Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām

Publicēts: 29.08.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas