Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros

Publicēts: 29.06.2017.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas