Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Publicēts: 04.09.2023.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas