Vadlīnijas darbības programmu slēgšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā 2014.–2020. gada periodā

Publicēts: 14.12.2022.