Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Publicēts: 08.02.2022.

Aktuālā redakcija

Rādīt iepriekšējās dokumenta redakcijas