Skaidrojums par rezerves finansējuma izmantošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos

Publicēts: 06.07.2017.