Skaidrojums par izmaksu procentuālo ierobežojumu piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos

Publicēts: 19.09.2019.