Skaidrojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes metodikā Nr.4.1. “Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases metodika 2014.–2020.gadam” ietverto vienoto kritēriju piemērošanu

Publicēts: 18.12.2017.